aplikacja Matura google play app store

Elektroenergetyk nastawni

wybrane grupy: zawody ogólne

Synchronizuje turbogeneratory z systemem energetycznym oraz liniami energetycznymi; steruje zdalnie z nastawni ruchem urządzeń energetycznych pracujących na wydziałach produkcyjnych; dokonuje niezbędnych przełączeń w celu bezawaryjnego zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Główne zadania:
prowadzenie ruchu urządzeń zgodnie z ustalonymi procesami technologicznymi, w sposób ekonomicznie optymalny dla pracy kotłów wysokoprężnych, młynów węglowych, turbogeneratorów i transformatorów, rozdzielni i linii oraz napędów pomocniczych, jak pompy i wentylatory;
kontrola pracy urządzeń na podstawie wskazań aparatury pomiarowej i sygnalizacyjnej automatyki i układów specjalnych, jak telewizja przemysłowa;
dokonywanie niezbędnych przełączeń w celu dopuszczenia do pracy na polecenia pisemne i ustne brygad remontowych;
wydawanie niezbędnych dyspozycji maszynistom obchodowym o stanie pracy urządzeń lub konieczności kontroli i usunięcia usterki;
współpraca z dyżurującymi innych nastawni oraz rejonową i okręgową dyspozycją mocy;
likwidowanie awarii i ich skutków, w celu jak najszybszego przywrócenia normalnych warunków zasilania i ruchu urządzeń;
prowadzenie książki raportów oraz niezbędnej dokumentacji, dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności