aplikacja Matura google play app store

Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje i wykonuje ogół czynności sakralnych zgodnie z liturgią wyznania rzymskokatolickiego, czuwa nad przestrzeganiem świętych tradycji, praktyk i wierzeń, oddając cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz Matce Bożej i świętym, jako kapłan powołany i wyświęcony do tej służby.

Główne zadania:
- odprawianie mszy świętych i nabożeństw w niedzielę, święta i w dni powszednie, zgodnie z ustalonym porządkiem;
- udzielanie sakramentów świętych według ustalonego rytuału;
- prowadzenie ceremonii religijnych zgodnie z przepisami liturgicznymi;
- przygotowywanie i pełnienie posług religijnych zgodnie z przepisami liturgicznymi;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych kazań, nauk, homilii i modlitw;
- nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;zapewnianie członkom Kościoła przewodnictwa duchowego, zgodnego z Pismem Świętym i Tradycją kościelną;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, charytatywnych i naukowych.

Zadania dodatkowe:
- propagowanie doktryny rzymskiego katolicyzmu w kraju i za granicą; - nadzorowanie, w zależności od charakteru i rangi sprawowanego urzędu, innych duchownych i świeckich pracowników w wykonywaniu ich obowiązków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności