aplikacja Matura google play app store

Duchowny wyznania ewangelickiego

wybrane grupy: zawody ogólne

Reprezentuje wyznania ewangelickie, czyli: ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-metodystyczne i ewangelicko-reformowane, organizuje i prowadzi nabożeństwa, udziela sakramentów oraz przewodniczy innym czynnościom religijnym jako sługa Słowa Bożego, powołany do służby w swoim Kościele przez ordynację.

Główne zadania:
- odprawianie nabożeństw niedzielnych, świątecznych i okazjonalnych;
- udzielanie sakramentów chrztu i komunii świętej;
- prowadzenie uroczystości konfirmacji, ślubu, pogrzebu;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych nauk, kazań oraz prowadzenie modlitw;
- nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;
- zapewnianie członkom swego Kościoła przewodnictwa duchowego i moralnego, zgodnego z Pismem Świętym i doktryną danego wyznania, wyrażoną w księgach symbolicznych;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych.

Zadania dodatkowe:
- propagowanie reprezentowanej doktryny wyznaniowej przez ewangelizację i misję w kraju i za granicą; - nadzorowanie innych duchownych oraz pracowników świeckich w spełnianiu obowiązków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności