aplikacja Matura google play app store

Duchowny religii muzułmańskiej

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje i wykonuje czynności oraz spełnia posługi religijne, zgodnie z pisanym i zwyczajowym prawem religii muzułmańskiej, oddając przez to cześć Bogu Jedynemu.

Główne zadania:
- odprawianie nabożeństw w piątki i określone dni oraz okresy świąteczne;
- nadawanie imion, udzielanie ślubów, prowadzenie pogrzebów i wykonywanie innych obrządków religijnych;
- prowadzenie rejestru nadawanych imion, udzielanych ślubów oraz prowadzenie księgi cmentarnej;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych przemówień;
- prowadzenie nauki religii muzułmańskiej;
- zapewnianie współwyznawcom przewodnictwa duchowego i moralnego;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji o charakterze religijnym i świeckim.

Zadania dodatkowe:
- propagowanie doktryny religii muzułmańskiej w kraju i za granicą.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności