aplikacja Matura google play app store

Duchowny religii mojżeszowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje i wykonuje ogół czynności religijnych, zgodnie z pisanym i zwyczajowym prawem religijnym, oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami religijnymi, przez co oddaje stosowną cześć Bogu.

Główne zadania:
- przewodniczenie nabożeństwom sobotnim i świątecznym, zgodnie z pisanym i zwyczajowym prawem religii mojżeszowej;
- wykonywanie czynności i posług religijnych;orzekanie i wydawanie zaświadczeń o czystości rytualnej (koszerności) mięsa i innych potraw, zgodnie z przepisami religijnymi;
- wykonywanie nadzoru nad urządzeniami religijnymi (synagogami, domami modlitwy, łaźniami rytualnymi i cmentarzami) bądź zlecanie tego upoważnionym funkcjonariuszom religijnym;
- prowadzenie nauk religii mojżeszowej;
- zapewnianie współwyznawcom przewodnictwa duchowego i moralnego;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych przemówień;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji o charakterze religijnym i świeckim.

Zadania dodatkowe:
- propagowanie doktryny religii mojżeszowej w kraju i za granicą.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności