aplikacja Matura google play app store

Drukarz

Obsługuje i nadzoruje różnego typu maszyny do druku jedno- i wielobarwnego czasopism, gazet, książek, albumów, map, etykiet, różnego rodzaju akcydensów itp., na podłożach z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i innych oraz prowadzi i nadzoruje proces drukowania, posługując się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Główne zadania:
- przygotowywanie zwojowych i arkuszowych maszyn typograficznych, offsetowych, wklęsłodrukowych i innych do pracy, np. sprawdzanie i regulowanie poszczególnych mechanizmów maszyn, mocowanie (zakładanie) formy drukowej, wprowadzanie papieru;
- przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji;
- uruchamianie próbne maszyny i sprawdzanie pracy poszczególnych jej mechanizmów podczas drukowania;
- ocenianie próbnych odbitek pod względem jakości druku i zgodności z oryginałem (wzorcem) oraz na tej podstawie korygowanie pracy maszyny oraz farb użytych do drukowania;
- prowadzenie i nadzorowanie drukowania właściwego;
- konserwowanie obsługiwanych maszyn;
- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności