aplikacja Matura google play app store

Dróżnik obchodowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje samodzielnie przeglądów bieżących torów, podtorza i budowli inżynierskich dróg kolejowych poprzez oględziny w ramach obchodów oraz wykonuje proste czynności przy ich utrzymaniu.

Główne zadania:
ocenianie stanu technicznego drogi kolejowej i jej elementów składowych;
kontrolowanie stanu szyn, ich przytwierdzenia i stanu luzów oraz kontrolowanie rozjazdów kolejowych;
zabezpieczanie miejsc pękniętych szyn oraz innych uszkodzeń podtorza kolejowego;
informowanie odpowiednich służb o zauważonych uszkodzeniach linii telefonicznych, energetycznych i sieci trakcyjnej;
dokręcanie śrub łubkowych, stropowych oraz wkrętów z ich równoczesnym smarowaniem;
czyszczenie żłobków na przejazdach kolejowych niestrzeżonych, a w porze zimowej posypywanie piaskiem oblodzonych odcinków dróg kołowych na dojazdach do tych przejazdów;
osygnalizowanie miejsc robót torowych oraz miejsc niebezpiecznych w torze i przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
posługiwanie się instrukcjami i przepisami o wykonywaniu obchodów na liniach kolejowych, utrzymywaniu dróg kolejowych oraz sygnalizacji na kolejach;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności