aplikacja Matura google play app store

Doradca rolniczy

Świadczy usługi doradcze rolnikom oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych i socjalno-bytowych rolników; udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej, inspiruje i wspiera rozwój gospodarstw rolnych w warunkach gospodarki rynkowej.

Główne zadania:
- udzielanie rolnikom informacji potrzebnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego;
- zaznajamianie z nowymi technikami i technologiami wytwarzania produktów w rolnictwie;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej oraz zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej;
- pomoc w prowadzeniu analiz ekonomicznych działalności rolniczych i sporządzaniu planów rozwoju gospodarstwa;
- inspirowanie i wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników;
- organizowanie różnych form podwyższania kwalifikacji zawodowych rolników;
- pomoc rolnikom i mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących ich pracy oraz środowiska, z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych;
- współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów rozwoju wsi i rolnictwa


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności