aplikacja Matura google play app store

Doradca podatkowy

Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe

Główne zadania:
- udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań;
- interpretowanie przepisów prawnych dotyczących podatków, dywidendy czy współdziałania ze wspólnikami polskimi i zagranicznymi;
- wyjaśnianie terminów prawnych związanych z podatkami, takich jak: odstąpienie, sprzedaż, wynajem, dzierżawa czy darowizna;
- prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
- opracowywanie strategii podatkowej przedsiębiorstwa, tzw. taxplanu;
- sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
- występowanie przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach jego zobowiązań podatkowych;
- wykonywanie zastępstwa procesowego podatnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych;
- korzystanie w takim przypadku z uprawnień radcy prawnego i adwokata;
- przechowywanie, przez wymagany przepisami okres, kopii sformułowanych na piśmie porad i opinii oraz wystąpień w imieniu podatników, m.in. w sprawach karnych skarbowych;
- stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności