aplikacja Matura google play app store

Doradca do spraw odszkodowań

Zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie spraw odszkodowawczych; udziela klientom porad, opinii i wyjaśnień oraz pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych; sporządza i prowadzi dokumentację niezbędną do prowadzenia sprawy odszkodowawczej; występuje w imieniu i na rzecz klientów do firm ubezpieczeniowych; współpracuje z agencjami ubezpieczeniowymi oraz kancelariami prawnymi prowadzącymi sprawy o odszkodowanie.

Główne zadania:
 • pozyskiwanie klientów, którzy uczestniczyli w wypadkach komunikacyjnych oraz w różnych zdarzeniach losowych, w których zostali poszkodowani, np. w wypadku przy pracy, z powodu błędu lekarskiego, utraty mienia majątkowego czy rzeczowego;
 • prezentowanie oferty firmy w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych: osobowych, majątkowych i rzeczowych;
 • obsługiwanie klientów zleconych przez centralę;
 • samodzielne ustalenie przebiegu zdarzenia i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy odszkodowawczej (np. umowy, wnioski, pełnomocnictwa);
 • współdziałanie z firmami lub doradcami odszkodowawczymi w celu zapewnienia prowadzenia spraw klientów w sposób kompleksowy i zgodny z ich interesem;
 • wstępne ustalenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych;
 • udzielanie szczegółowych informacji dotyczących odszkodowań, które mogą przysługiwać poszkodowanym oraz pomaganie klientom w zebraniu dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem odszkodowawczym;
 • weryfikowanie zebranych dokumentów i oszacowanie wysokości roszczeń;
 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dochodzenie roszczenia oraz do udzielenia pełnomocnictwa przez klientów;
 • raportowanie szkody celem wypłaty odszkodowania klientowi;
 • zgłaszanie roszczenia i przekazywanie dokumentów do firm ubezpieczeniowych;
 • informowanie i doradzanie oraz pomaganie osobom, które dochodzą odszkodowania w trakcie trwania procesu odszkodowawczego;
 • utrzymywanie kontaktu osobistego i telefonicznego z klientami;
 • przestrzeganie norm prawnych i kodeksu etyki realizacji zadań odszkodowawczych.


Zadania dodatkowe:
szkolenie i wdrażanie do pracy nowych doradców odszkodowawczych w zakresie pełnienia ich obowiązków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności