aplikacja Matura google play app store

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Odpowiada za przeprowadzanie analizy genetycznej materiałów genetycznych oraz określenie rodzaju substancji biologicznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz i opinii w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne i mikrobiologiczne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie analizy genetycznej materiałów genetycznych takich jak: krew, ślina, ślady kontaktowe itp. przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu medycznego: sekwenatora kapilarnego, amplifikatora genetycznego, młynka kriogenicznego;
  • przeprowadzanie badań genetycznych na ustalenie ojcostwa;
  • przeprowadzanie identyfikacji zwłok, śladów biologicznych i szczątków ludzkich, poprzez badanie polimorfizmu DNA jądrowego i mitochondrialnego oraz podejmowanie działań zmierzających do ustalenia zgodności tkankowej;
  • izolowanie DNA z każdego rodzaju materiału biologicznego oraz przeprowadzanie analizy statystycznej profilowania DNA, także mieszanin DNA kilku osób;
  • określanie przynależności gatunkowej śladu;
  • przeprowadzanie oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentowanie fotograficznych dowodów rzeczowych;
  • sporządzanie ekspertyz i opinii w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji.


Zadania dodatkowe:
kierowanie laboratorium prowadzącym badania genetyczne; prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej genetyki sądowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności