aplikacja Matura google play app store

Czyściciel elewacji budowlanych

wybrane grupy: zawody ogólne

Czyści elewacje budynków hotelowych, handlowych, administracyjno-biurowych i mieszkalnych wykonane z różnych materiałów przy zastosowaniu środków myjących, sprężonego powietrza, materiałów ściernych itp. oraz odpowiednich narzędzi, urządzeń i maszyn.

Główne zadania:
ustalanie zakresu i sposobu czyszczenia elewacji danego budynku;
opracowanie planu i harmonogramu robót;
przygotowanie środków czyszczących, potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn;
czyszczenie powierzchni ze szkła i płytek ceramicznych szkliwionych, wodą i środkami myjącymi;
czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu, sadzy, odchodów ptasich itp. przy użyciu środków czyszczących, wody, szczotek metalowych, skrobaków i odkurzaczy przemysłowych;
czyszczenie powierzchni tynków gładkich i nakrapianych strumieniami wody i sprężonym powietrzem;
czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą piaskowania pod ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi;
czyszczenie murów spoinowanych z kurzu, sadzy, porostów itp. przy użyciu skrobaków, tarcz szlifierskich, piaskownic ciśnieniowych, wody pod ciśnieniem itp.;
czyszczenie napisów reklamowych, neonów i szyldów umieszczonych na dachu lub elewacji budynku;
konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji;
ustalanie zakresu ewentualnych prac remontowych i renowacyjnych na elewacjach budynku.

Zadania dodatkowe:
po dodatkowym przeszkoleniu ocieplanie budynków izolacjami termicznymi naklejanymi; uszczelnianie styków prefabrykowanych elementów kitami elastycznymi; uzupełnianie okitowania okien i świetlików dachowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności