aplikacja Matura google play app store

Cieśla szalunkowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Cieśla szalunkowy montuje szalunki systemowe oraz wykonuje deskowania indywidualne.
Cieśla szalunkowy jest zawodem budowlanym. Celem pracy cieśli szalunkowego jest montaż i demontaż szalunków systemowych oraz przygotowanie konstrukcji deskowań indywidualnych wykorzystywanych jako formy do nadawania kształtu przy wylewaniu betonu lub jako szablonu w robotach murarskich. Do jego zadań należy dobór rodzaju drewna, sposobu obróbki przy użyciu narzędzi, urządzeń i maszyn do prac ciesielskich. Cieśla szalunkowy zajmuje się ręcznym i mechanicznym transportowaniem elementów deskowania systemowego i indywidualnego. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie materiałów i narzędzi.

Główne zadania:
  • składowanie elementów deskowania indywidualnego i szalunków systemowych;
  • sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów szalunków;
  • wykonywanie obróbki elementów drewnianych;
  • montowanie i demontowanie szalunków systemowych;
  • montowanie i rozbieranie deskowania indywidualnego;
  • transportowanie ręczne i mechaniczne deskowania indywidualnego oraz szalunków systemowych;
  • wykonywanie innych konstrukcji drewnianych na budowie (np. barierki zabezpieczające pomosty itd.);
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., zasadami ergonomii oraz ochrony środowiska.


Pracodawcy zatrudniają w zawodzie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunkach związanych z budownictwem, chętnie z doświadczeniem w pracach stolarskich i ciesielskich. Możliwe jest również przyuczenie do zawodu i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Cieśla szalunkowy powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności