aplikacja Matura google play app store

Cieśla

Wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane z okrąglaków i tarcicy na budowie, wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli i części drewnianych znajdujących się na statku oraz związanych z budową, wodowaniem i wyposażeniem statków stosując proste narzędzia ciesielskie, takie jak: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki oraz urządzenia i maszyny: piły taśmowe i tarczowe, frezarki, heblarki, piły taśmowe, strugarki, wiertarki, dłutownice i frezarki.

Główne zadania:
analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej;
ocenianie przydatności elementów drewnianych do wykonania konstrukcji ciesielskiej;
przygotowywanie elementów konstrukcji ciesielskiej do montowania;
wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych;
wykonywanie rusztowań drewnianych pomostów roboczych i daszków ochronnych;
wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy;
wykonywanie budynków drewnianych;
wykonywanie w budynkach murowanych monolitycznych i prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna (np. stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe);
wykonywanie konstrukcji drewnianych inżynierskich, jak: mosty, wieże, hangary, remizy;
transportowanie elementów ciesielskich na placu budowy;
wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskiej;
konserwacja konstrukcji ciesielskiej, zabezpieczanie przed gniciem i zagrzybieniem, przed niszczeniem przez owady oraz przed działaniem ognia;

Zadania dodatkowe:
wykonywanie prac ciesielskich w budownictwie wodnym, w górnictwie, w geodezji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności