aplikacja Matura google play app store

Ciągacz rur

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi procesy ciągnienia rur stalowych na ciągarkach na gorąco lub zimno w celu zmniejszenia średnicy rur i grubości ich ścianek.

Główne zadania:
ocena przydatności materiału poddawanego obróbce plastycznej;
dobór odpowiednich narzędzi, smarów i emulsji;
ustawianie narzędzi ciągarki i kontrolowanie ustawienia za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej;
załadowywanie rur do pieca, nagrzewanie ich do wymaganej temperatury przy ciągłym nadzorze biegu pieca;
wyjmowanie rur z pieca i podawanie ich kleszczami do ciągarki;
wkładanie rur do pierścienia ciągarki;
mocowanie końców rur w szczękach wózków i zaczepianie haka wózka o łańcuch ciągarki;
uruchamianie i zatrzymywanie ciągarki;
regulowanie w toku produkcji parametrów technologicznych procesu, jak zgniot pojedynczy i całkowity, wydłużenie jednostkowe, szybkość przeciągania, temperatura nagrzewania i szybkość chłodzenia;
zwracanie przeciągniętych rur do koszy zbiorczych po odkleszczeniu z łoży ciągarek;
sprawdzanie wymiarów rur przed i po ciągnięciu za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
sprawdzanie jakości powierzchni i ewentualnych wad rur powstałych podczas ciągnienia;
utrzymywanie obsługiwanych urządzeń w stałej sprawności technicznej.organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., bhp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności