aplikacja Matura google play app store

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

Tag: ceramik
wybrane grupy: zawody ogólne

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych wytwarza ceramiczne wyroby użytkowe i ozdobne.
Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych jest zawodem o charakterze wytwórczym. Wykonuje wyroby użytkowe i ozdobne z porcelany, porcelitu, fajansu, kamionki, terakoty, majoliki. Ceramicy są zatrudniani w małych pracowniach artystycznych i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych. O zadaniach i czynnościach ceramika decyduje poziom technologiczno-organizacyjny i profil technologiczny produkcji. Ceramik wyrobów użytkowych i artystycznych przygotowuje surowce i masy, formuje wyroby ceramiczne (ręcznie lub maszynowo), suszy i wypala wyroby w piecach; obsługuje maszyny i urządzenia. Do jego zadań należy szkliwienie i zdobienie wyrobów ceramicznych, wykonywanie podstawowych form gipsowych jedno- i wieloelementowych, przestrzeganie norm jakościowych i ocena jakościowa wytworzonych wyrobów.

Główne zadania:
  • przygotowywanie surowców i mas ceramicznych;
  • przygotowywanie surowców do zdobienia ceramiki;
  • formowanie wyrobów metodami ręcznymi lub mechanicznymi zgodnie z projektem lub opisem;
  • wykonywanie podstawowych form gipsowych jedno- i wieloelementowych;
  • suszenie i wypalanie wyrobów;
  • szkliwienie i zdobienie wyrobów ceramicznych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Zawód ceramika wyrobów użytkowych i ozdobnych mogą wykonywać absolwenci szkół średnich artystycznych o profilu plastycznym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych w zakładach rzemieślniczych i dużych zakładach produkcyjnych znajdują ceramicy, którzy uzyskali niezbędne kompetencje na drodze kształcenia rzemieślniczego. Istnieje możliwość prowadzenia własnego zakładu ceramicznego w ramach działalności gospodarczej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności