aplikacja Matura google play app store

Chirurg pielęgniarz drzew

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi i wykonuje prace związane z leczeniem i pielęgnowaniem starszych drzew i krzewów oraz ich przesadzaniem i wycinką.

Główne zadania:
 • sadzenie i przesadzanie starszych drzew i krzewów;
 • wykonywanie cięć przyrodniczych i technicznych starszych drzew i krzewów;
 • leczenie i zabezpieczanie ran oraz ubytków;
 • wykonywanie wzmocnień mechanicznych pni oraz koron drzew;
 • zabezpieczanie systemów korzeniowych drzew poprzez ich napowietrzanie i nawadnianie;
 • prowadzanie zabiegów oraz działań profilaktycznych w zakresie ochrony biologicznej, agrotechnicznej i chemicznej drzew i krzewów;
 • sporządzanie oraz stosowanie specjalistycznych substratów glebowych i mieszanek nawozowych;
 • zabezpieczanie zieleni na terenach prowadzonych inwestycji;
 • wycinanie oraz karczowanie drzew i krzewów.

Zadania dodatkowe:
 • pełnienie funkcji rzeczoznawcy
 • wykonywanie ocen i ekspertyz oraz przygotowywanie opinii dotyczących stanu drzew i zadrzewień, stopnia ich zagrożenia oraz sposobu wykonania prac związanych z gospodarką zielenią, a także leczeniem i pielęgnowaniem drzew;
 • sporządzanie opracowań dotyczących gospodarki zielenią;
 • nadzorowanie prac związanych z gospodarką drzewostanem oraz leczeniem i pielęgnowaniem drzew.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności