aplikacja Matura google play app store

Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

wybrane grupy: zawody ogólne

Cechuje pomiarowe wyroby szklane oraz wyroby z metali przez trwałe oznaczenie pojemności, temperatury, gęstości cieczy za pomocą podziałek, skal, cyfr i znaków normalizacyjnych, a także znakuje wyroby szklane przez wykonanie na ich powierzchni trwałego znaku w postaci kresek, liczb, napisów lub rysunków.

Główne zadania:
namierzanie objętościowe naczyń miarowych za pomocą pojemników wzorcowych i zaznaczanie odpowiedniej pojemności;
pokrywanie naczyń pomiarowych warstwą ochronną;
kreślenie skal naczyń pomiarowych na maszynie podziałowej;
kreślenie cyfr odpowiedniej wielkości i grubości oraz znaków normalizacyjnych na szklanych wyrobach pomiarowych za pomocą pantografu lub giloszownicy;
trawienie wzorów i kres na szkle kwasem fluorowodorowym;
cechowanie powierzchni za pomocą urządzenia mechanicznego, które wykonuje trwały znak na szkle przez piaskowanie;
znakowanie wyrobów szklanych za pomocą pieczątki kauczukowej;
znakowanie wyrobów szklanych przez stemplowanie i wypalanie farb lub sitodrukiem;
wykonywanie podzielni i podziałki dla termometrów, areometrów i barometrów ze szkła mlecznego i papieru;
dokonywanie oceny jakościowej produkowanych wyrobów oraz podejmowanie środków zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia odchylenia od obowiązujących norm przedmiotowych;
czyszczenie i konserwowanie maszyn i urządzeń oraz narzędzi, a także usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności