aplikacja Matura google play app store

Bursztyniarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Bursztyniarz wykonuje przedmioty użytkowe i artystyczne z bursztynu.
Bursztyniarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym i usługowym. Celem jego pracy jest zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów ozdobnych bądź artystycznych z bursztynu, w tym biżuterii. Bursztyniarz ocenia, klasyfikuje i przygotowuje bursztyn do produkcji ręcznej lub mechanicznej. Jest odpowiedzialny za właściwe i optymalne wykorzystanie bursztynu. W pracowniach produkcyjnych obsługuje maszyny i urządzenia do obróbki bursztynu.

Główne zadania:
  • pozyskiwanie i klasyfikowanie bursztynu;
  • magazynowanie bursztynu i wyrobów z bursztynu;
  • wykonywanie projektów biżuterii z bursztynu;
  • obrabianie ręczne lub mechaniczne bursztynu z zastosowaniem procesów technologicznych przerobu bursztynu;
  • obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki bursztynu;
  • kontrolowanie jakości produktu oraz procesów wytwórczych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Zawód bursztyniarza można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają również osoby posiadające zawód 731305 Złotnik-jubiler. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy pod nadzorem mistrza.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności