aplikacja Matura google play app store

Brukarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Brukarz układa, naprawia, rozbiera i wykańcza nawierzchnie brukowe ulic i ciągów pieszych.
Brukarz jest zawodem o charakterze usługowym. Do jego zadań należy układanie, naprawianie, rozbieranie, wykańczanie nawierzchni brukowej ulic i ciągów pieszych na podstawie dokumentacji technicznej. W swojej pracy brukarz określa wymagania ilościowe i jakościowe materiałów do wykonania pracy. Przy wyborze materiału brukarz uwzględnia takie cechy, jak łupliwość, ścieralność i ciężar właściwy. Wybrany materiał sortuje i układa w pryzmy, w ustalonym miejscu. Oznacza linie ograniczające miejsca przebiegu nawierzchni. Brukarz ustawia bloki betonowe lub kamienne obramowujące nawierzchnię. Wykonuje podbudowę, odwodnienie i układa nawierzchnię z różnych materiałów, a także wykańcza ich powierzchnie. Oprócz właściwych robót drogowych brukarz zajmuje się konserwacją używanego sprzętu.

Główne zadania:
  • zabezpieczanie i oznakowywanie miejsca robót brukarskich;
  • wykonywanie podbudowy pod ułożenie nawierzchni brukowej;
  • wykonywanie nawierzchni brukowej;
  • wykonywanie naprawy lub rozbiórki nawierzchni brukowej;
  • wykańczanie nawierzchni brukowej;
  • kontrolowanie procesu wykonywania nawierzchni brukowej i ocena jakości wykonania;
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w zawodzie brukarza powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku drogownictwo lub budownictwo, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie brukarz. Do pracy mogą być również przyjmowane osoby bez żadnego przygotowania zawodowego, po ukończeniu gimnazjum, które zostaną przeszkolone w zakresie układania nawierzchni brukowej. Atutem jest posiadanie świadectwa ukończenia kursu obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz urządzeń stosowanych do zagęszczania podłoża. Przy zatrudnianiu w zawodzie brukarza brana jest pod uwagę ogólna sprawność fizyczna.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności