aplikacja Matura google play app store

Broker ubezpieczeniowy

Tag: broker
wybrane grupy: zawody ogólne

W imieniu i na rachunek klienta pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Główne zadania:
fachowe doradzanie w zakresie najkorzystniejszych dla klienta rodzajów i warunków ubezpieczeń;
wyjaśnianie klientom przepisów i klauzul ubezpieczeniowych;
przeprowadzanie rokowań z ubezpieczycielem, stosownych do otrzymanych ofert i wniosków o ubezpieczenie;
zawieranie wynegocjowanych umów ubezpieczenia;
inkasowanie należnych składek ubezpieczeniowych i przekazywanie ich na rachunek ubezpieczyciela;
przeprowadzanie pertraktacji w sprawie zmian w zawartych umowach lub ich przedłużenia.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji rzecznika ubezpieczeniowego w przypadkach zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem; odbiór odszkodowania z tytułu powstałych szkód po uzyskaniu pełnomocnictw od ubezpieczonego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności