aplikacja Matura google play app store

Broker reasekuracyjny

Tag: broker
wybrane grupy: zawody ogólne

W imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystw reasekuracyjnych) pośredniczy w zawieraniu umów reasekuracyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, których celem jest podział i wzajemna wymiana ryzyka, eliminująca niebezpieczeństwo strat przekraczających własne fundusze.

Główne zadania:
określanie i analizowanie rodzaju i wielkości ryzyka zakładów ubezpieczeniowych;
fachowe doradzanie zakładom ubezpieczeniowym w zakresie najkorzystniejszych dla klienta warunków reasekuracji;
opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert i wniosków o ubezpieczenie reasekuracyjne;
przyjmowanie od klientów ofert i wniosków o ubezpieczenie reasekuracyjne;
przygotowywanie umów ubezpieczenia reasekuracyjnego i dostarczanie dokumentów klientowi;
obliczanie i ustalanie wysokości składek reasekuracyjnych;
zawieranie wynegocjowanych umów reasekuracyjnych,
przekazywanie na rachunek ubezpieczyciela zainkasowanych składek reasekuracyjnych;
prowadzenie pertraktacji w sprawie zmian w zawartych umowach lub ich przedłużenia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności