aplikacja Matura google play app store

Boy hotelowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Pomaga personelowi hotelu w obsłudze gości hotelowych podczas ich przyjazdu, wyjazdu i pobytu w hotelu; wykonuje drobne zlecenia gości hotelu; współpracuje z recepcją oraz innymi oddziałami hotelu; wykonuje drobne prace porządkowe w hotelu.

Główne zadania:
  • pomaganie personelowi hotelu w obsłudze gości hotelowych podczas ich przyjazdu, wyjazdu i pobytu w hotelu, w tym: wnoszenie bagaży gości do hotelu, dostarczanie bagaży do pokoju, odbieranie bagażu od wyjeżdżających gości, posługiwanie się wózkiem bagażowym, odprowadzanie gości do pokoi hotelowych wraz z prezentacją ich wyposażenia, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące usług oferowanych przez hotel itp.;
  • wykonywanie drobnych zleceń gości hotelu, w tym: zamawianie taksówek, dostarczanie garderoby do pralni, dostarczanie gościom do pokoju posiłków, robienie drobnych zakupów na zlecenie gości, dostarczanie przesyłek do pokoi gości itp.;
  • współpraca z recepcją oraz innymi oddziałami hotelu w celu zapewnienia jak najlepszego standardu obsługi i indywidualnego serwisu dla gości, w tym: wykonywanie drobnych czynności zleconych przez recepcję, roznoszenie wewnętrznej korespondencji i dokumentacji, odbieranie kluczy, stemplowanie bloczków rachunkowych, pobieranie z magazynu druków i materiałów piśmienniczych, wspieranie pokojówek w cięższych pracach porządkowych (na przykład wywożenie wózków z pościelą do pralni i z pralni, zaopatrywanie poszczególnych pięter w pościel, ręczniki, przybory toaletowe itp.), wykonywanie drobnych prac porządkowych w holu recepcyjnym, obsługiwanie windy hotelowej itp.;
  • budowanie pozytywnego wizerunku hotelu i nawiązywanie relacji z gośćmi;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
odbieranie i wydawanie bagażu w przechowalni.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności