aplikacja Matura google play app store

Bosman żeglugi śródlądowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za utrzymanie w czystości i porządku obiektu pływającego po wodach śródlądowych (statku wycieczkowego, transportowego, połowowego, statku eksploatującego kruszywo, tramwaju wodnego, jachtu); dokonuje podziału zadań pomiędzy członków załogi statku; sprawuje nadzór nad pracami przeładunkowymi.

Główne zadania:
 • utrzymywanie w porządku pomieszczeń ładunkowych, załogowych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń ppoż. oraz wyposażenia ratunkowego statku;
 • dokonywanie podziału zadań wykonywanych przez załogę statku;
 • pełnienie wacht rzecznych i portowych;
 • organizowanie operacji manewrowych: cumowania, odcumowywania i kotwiczenia statku;
 • sprawowanie nadzoru nad obsługą okrętowych urządzeń przeładunkowych (takich jak: dźwigi, wyciągarki, transportery, windy itp.) oraz urządzeń cumowniczych, holowniczych i sczepiających;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą portowych prac przeładunkowych, sztauowanie i trymowanie ładunków i materiałów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie statku do remontu, przerwy w eksploatacji lub postoju zimowego;
 • planowanie i realizacja prac związanych z remontem lub konserwacją statku oraz obserwacja korozji statku;
 • pobieranie wody pitnej, paliwa i innego zaopatrzenia statku;
 • przygotowywanie narzędzi pracy oraz potrzebnych materiałów stosownie do otrzymanych zadań;
 • posługiwanie się środkami ratunkowymi i ochrony przeciwpożarowej;
 • szkolenie marynarzy w zakresie ppoż., bhp oraz indywidualnych środków ratunkowych;
 • nadzór nad czystością ładowni, zamocowaniem ładunku i poziomem wód zęzowych;
 • kontrola i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji kierownika obiektu pływającego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności