aplikacja Matura google play app store

Bloger / vloger

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się prowadzeniem platformy blogowej; podejmuje działania marketingowe na prowadzonej platformie blogowej; odpowiada za efektywność prowadzonej platformy blogowej, aktualizację treści, obrazów i filmów tematycznie związanych z prowadzonym blogiem; nawiązuje i utrzymuje kontakty w ramach społeczności interaktywnych.

Główne zadania:
  • pisanie tekstów / artykułów własnych i sponsorowanych, wykonywanie zdjęć i umieszczanie ich na platformie blogowej;
  • kręcenie filmów i umieszczanie ich na platformie blogowej lub innych stronach internetowych (prowadzenie vlogu);
  • prowadzenie dialogu z czytelnikami poprzez publikację artykułów, dyskusję na forum i odpisywanie na ich emaile;
  • aktualizowanie tekstów / artykułów umieszczonych na platformie blogowej;
  • podążanie za nowymi trendami w obszarze treści zamieszczanych na blogu;
  • nawiązywanie kontaktów z klientami, tj.: agencjami marketingowymi, firmami zainteresowanymi promowaniem produktów, agencjami interaktywnymi itp.;
  • publikowanie na prowadzonym blogu reklam klientów, z którymi została nawiązana współpraca;
  • realizowanie działań marketingowych promujących produkty, np. organizowanie konkursów dla czytelników bloga, recenzowanie produktów, prowadzenie kampanii banerowych;
  • uczestniczenie w wydarzeniach branżowych, np. konferencjach, w tym wygłaszanie prelekcji, prowadzenie imprez branżowych.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie kont na platformach blogowych i serwisach społecznościowych; testowanie produktów zamieszczanych na platformie blogowej; prowadzanie warsztatów w obszarze zainteresowań blogera, np. warsztatów kulinarnych; pisanie i wydawanie książek w obszarze zainteresowań blogera.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności