aplikacja Matura google play app store

Blacharz okrętowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych do wyposażenia statków, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Główne zadania:
wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
łączenie różnych rodzajów blach, ze szczególnym uwzględnieniem blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych;
wykonywanie obróbki cieplnej blach i części;
montowanie i demontowanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych urządzeń wyposażenia statków;
sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
wykonywanie i naprawianie elementów z blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych przedmiotów i urządzeń wyposażenia statków, jak: pojemniki, kosze zsypowe, ześlizgi puszek, meble blaszane, osłony do kabli i inne;
czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu lub usługi;
organizowanie stanowiska pracy, z zachowaniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności