aplikacja Matura google play app store

Blacharz lotniczy

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby lotnictwa, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Główne zadania:
wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
wykonywanie szkiców wyrobów blacharskich oraz odczytywanie schematów i rysunków wykonawczych;
wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
łączenie blach cienkich, ze szczególnym uwzględnieniem blach aluminiowych (duralowych);
wykonywanie obróbki cieplnej blach i części ze stopów aluminium;
montowanie i demontowanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych statków powietrznych;
sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
naprawianie i konserwacja elementów konstrukcyjnych w pokryciach statków powietrznych w warunkach warsztatowych i terenowych;
czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
organizowanie stanowiska pracy, z zachowaniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności