aplikacja Matura google play app store

Blacharz budowlany

wybrane grupy: zawody ogólne

Blacharz budowlany wykonuje operacje blacharskie polegające na obróbce i kształtowaniu elementów z blach.
Blacharz budowlany jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy blacharza budowlanego jest wykonanie pokryć dachowych z blachy oraz ich naprawa i konserwacja. Blacharz budowlany montuje urządzenia do odprowadzania wody, instalacje z blach stalowych, aluminiowych, miedzianych oraz elementy pokryć i instalacji z blachy. Demontuje, montuje i naprawia elementy pokryć blacharskich o charakterze zabytkowym i artystycznym. Głównym wytworem jego pracy są pokrycia dachowe oraz opierzenia i instalacje. Do jego zadań należy czytanie planów technicznych, wykonywanie pomiarów, sprawdzanie jakości materiałów, obróbka i kształtowanie elementów z blach i profili (cięcie, kształtowanie), łączenie (nitowanie, klejenie, połączenia śrubowe i za pomocą zamków) oraz demontaż i montaż elementów z blachy.

Główne zadania:
 • sprawdzanie jakości stosowanych materiałów;
 • odczytywanie dokumentacji technicznej;
 • wykrywanie pomiarów warsztatowych;
 • przygotowywanie stanowiska do wykonywania elementów i instalacji z blach;
 • wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy;
 • wykonywanie operacji cięcia blachy;
 • wykonywanie operacji kształtowania blachy;
 • wykonywanie połączeń blach poprzez lutowanie, nitowanie i klejenie oraz połączenia śrubowe i za pomocą zamków;
 • wykonywanie oraz naprawa elementów, wyrobów, pokryć i instalacji z blachy;
 • ocenianie prawidłowości wykonanych prac blacharskich;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami ergonomii, BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Nie ma formalnych wymogów dotyczących wykształcenia w zawodzie blacharza budowlanego. Pracodawcy najczęściej poszukują blacharzy budowlanych z wykształceniem na poziomie gimnazjalnym. Zawód można zdobyć po odbyciu szkolenia praktycznego (przyuczenie) na stanowisku pracy i poprzez zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. W przypadku korzystania z podestów ruchomych wymagane jest posiadanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności