aplikacja Matura google play app store

Blacharz

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

Główne zadania:
 • przygotowywanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, takich jak: trasowanie, piłowanie, wiercenie, cięcie, prostowanie
  i wyginanie blach itp.;
 • wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie;
 • dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania i naprawy elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 • dobieranie metody zabezpieczania antykorozyjnego elementów, wyrobów
  i pokryć z blachy;
 • wykonywanie szkiców wyrobów blacharskich oraz odczytywanie schematów
  i rysunków wykonawczych i złożeniowych;
 • wykonywanie operacji blacharskich narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz na obrabiarkach do blach;
 • naprawianie i konserwowanie metalowych elementów konstrukcyjnych
  w pokryciach statków powietrznych w warunkach warsztatowych
  i terenowych;
 • wykonywanie i naprawianie elementów z blach aluminiowych, stalowych
  i mosiężnych wyposażenia statków;
 • montowanie i demontowanie elementów ornamentów i pokryć blacharskich
  o charakterze zabytkowym i artystycznym;
 • wykonywania napraw i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 • wykonywanie konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich, w tym lokalizowanie usterek sprzętu i współpracowanie z serwisantami;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie blacharstwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności