aplikacja Matura google play app store

Biolog

Bada, obserwuje i poznaje organizmy roślinne i zwierzęce, ich budowę, funkcje życiowe, rozwój, rozmieszczenie geograficzne oraz zależności między nimi a środowiskiem naturalnym; klasyfikuje organizmy żywe w różne jednostki systematyczne; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie i metody działania w dziedzinie botaniki, zoologii, mikologii, biologii molekularnej, anatomii, morfologii, fizjologii, histologii, cytologii i innych lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tych obszarów w dziedzinie medycyny, weterynarii i zootechniki, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

Główne zadania:
- prowadzenie badań, doskonalenie lub opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w swoich specjalnościach;
- prowadzenie eksperymentów terenowych i laboratoryjnych dotyczących organizmów zwierzęcych, roślinnych i grzybów; identyfikowanie i klasyfikowanie okazów tych organizmów, studiowanie ich pochodzenia, rozwoju, budowy oraz procesów życiowych i reprodukcyjnych;
- studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących czynników mających wpływ na zmienność organizmów i przekazywanie cech dziedzicznych u ludzi, zwierząt lub roślin;
- studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących struktury i funkcjonowania żywych komórek i wpływu na normalne i nienormalne komórki czynników fizycznych i chemicznych;
- studiowanie i badanie współzależności miedzy życiem roślinnym a zwierzęcym oraz wpływu na nie czynników środowiskowych;
- określanie geograficznego rozmieszczenia poszczególnych gatunków roślin i zwierząt oraz opracowywanie map w tym zakresie;
- studiowanie wszystkich form życia roślinnego i zwierzęcego oraz opracowywanie praktycznych zastosowań tej wiedzy w takich dziedzinach, jak medycyna, weterynaria i zootechnika, rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo;
- przygotowywanie ekspertyz dla rolnictwa, leśnictwa, medycyny, przemysłu i gospodarki terenowej;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz publikacji popularyzatorskich;
- wykonywanie prac pokrewnych;
- nadzorowanie podległych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności