aplikacja Matura google play app store

Bioenergoterapeuta

wybrane grupy: zawody ogólne

Bioenergoterapeuta ocenia stan energetyczny organizmu człowieka oraz eliminuje jego zaburzenia.
Bioenergoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Sferą działania bioenergoterapeuty jest biopole pacjenta. Bioenergoterapeuta diagnozując biopole, przeprowadza wywiad z pacjentem, w trakcie którego ustala historię choroby, jak również uzyskuje informacje dotyczące warunków socjalnych i relacji rodzinnych oraz określa zaburzenia energetyczne. Przed przystąpieniem do zabiegu wykonuje techniki zabezpieczające własne biopole i miejsce pracy. Wykonując zabieg energetyczny monitoruje stan pacjenta. Po jego zakończeniu dokonuje zamknięcia i zabezpieczenia biopola chorego i udziela zaleceń odnośnie zdrowego stylu życia. Bioenergoterapeuta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia skutków ubocznych zabiegu w postaci przesilenia, poprzedzającego powrót do zdrowia i udziela informacji, jak powinien postępować. Po rozpoznaniu zmian biopola bioenergoterapeuta usuwa zastane blokady, stymuluje energię organizmu, przywraca jej swobodny przepływ. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu;
  • rozpoznawanie zmian biopola i zakłóceń energetycznych;
  • dobieranie technik terapeutycznych;
  • oczyszczanie energetyczne;
  • korygowanie biopola, doenergetyzowanie, stymulacja organizmu;
  • harmonizowanie stref energetycznych i organów, wyrównywanie potencjałów, polaryzacja;
  • harmonizowanie czakr i zabezpieczanie biopola;
  • informowanie pacjenta o zaleceniach i wskazaniach do dalszej terapii;
  • organizowanie stanowiska zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii oraz etyki zawodowej.


Zawód bioenergoterapeuty można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Bioenergoterapeutą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie zawodowe, bez ściśle określonego kierunku oraz zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany przez organizacje rzemieślnicze i otrzymała tytuł czeladnika.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności