aplikacja Matura google play app store

Bieliźniarz-kołdrzarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje kołdry, poduszki, pierzyny oraz bieliznę stołową i pościelową z typowych tworzyw bieliźniarskich, stosując obróbkę w zależności od cech fizycznych, chemicznych oraz użytkowych wyrobu.

Główne zadania:
sporządzanie form zgodnie z ogólnie przyjętymi wymiarami lub wg pobranej miary;
opracowywanie układów szablonowych lub form;
ocenę surowców (ich cech fizycznych, chemicznych czy użytkowych) otrzymanych do obróbki, ustalanie kolejności prac przy szyciu;
przygotowywanie stanowiska pracy, sprawdzanie stanu technicznego maszyn: krojczych, stębnujących 1- i 2-igłowych oraz specjalnych, jak: guzikarka, dziurkarka, mereżka, overlock, maszyna hafciarska, i urządzeń do prasowania ręcznego, a także mechanicznego;
wykrawanie elementów wyrobu, szycie, napełnianie, układanie, pikowanie;
wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn;
prowadzenie rozliczeń surowcowych i materiałowych;
utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności