aplikacja Matura google play app store

Bieliźniarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Bieliźniarz wytwarza bieliznę osobistą (damską, męską i dziecięcą), bieliznę pościelową i stołową z różnych materiałów włókienniczych.
Bieliźniarz jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy bieliźniarza jest wytworzenie w procesie produkcyjnym wyrobów bieliźniarskich z gotowych materiałów (tkanin lub dzianin). Bieliźniarz opracowuje dokumentację techniczno-technologiczną, przygotowuje szablon wyrobu bieliźniarskiego, kroi materiały, następnie je zszywa przy użyciu maszyn szwalniczych. Wykonane produkty bieliźniarz kwalifikuje do odpowiedniego gatunku według norm jakości przyjętych w danym zakładzie. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców i maszyn oraz za wytworzenie wyrobu o jak najwyższej jakości.

Główne zadania:
  • opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej;
  • dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów bieliźniarskich;
  • przygotowywanie szablonów;
  • wykonywanie rysunku układu szablonów na materiale;
  • krojenie materiałów;
  • obsługiwanie maszyn szwalniczych;
  • kontrolowanie jakości procesów, półproduktów i wyrobów gotowych;
  • prowadzenie dokumentacji produkcji;
  • oznakowywanie i pakowanie gotowych wyrobów bieliźniarskich;
  • organizowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Pracę w zawodzie bieliźniarza najczęściej wykonują osoby mające wykształcenie zasadnicze zawodowe związane z konfekcjonowaniem odzieży. Zawód bieliźniarza można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego – szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i doświadczenia uzyskanego w trakcie pracy. Pracodawcy zatrudniają też na stanowisku bieliźniarza osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach związanych z przemysłem odzieżowym, np. zawód 753105 Krawiec – kwalifikacja A.12 Wykonywanie usług krawieckich, ujęta w podstawie programowej dla kształcenia w tym zawodzie; oraz osoby po technikum np. zawód: 311924 Technik technologii odzieży – kwalifikacje: A.12 Wykonywanie usług krawieckich, A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych, A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, ujęte w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie. Potwierdza się je egzaminami organizowanymi przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności