aplikacja Matura google play app store

Betoniarz-zbrojarz

Przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.

Główne zadania:
­analizowanie rysunków roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ustalanie na ich podstawie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz miejsca położenia elementów betonowych i żelbetowych w budowli;
-­ ocenianie przydatności materiałów budowlanych do robót betoniarskich i zbrojarskich;
-­ czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie stali zbrojeniowej;
-­ montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w warsztacie zbrojarskim i na budowie;
-­ układanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów;
-­ dozowanie składników mieszanki betonowej na podstawie recepty laboratoryjnej;
-­ ręczne i mechaniczne przygotowanie różnych mieszanek betonowych;
-­ transportowanie mieszanki betonowej do miejsca jej ułożenia;
-­ układanie mieszanki betonowej w formach w zakładzie produkcji prefabrykatów lub w deskowaniu na budowie;
-­ ręczne i mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej;
-­ wyrównywanie powierzchni ułożonego betonu;
-­ pielęgnowanie świeżego betonu;
-­ stosowanie różnych metod przyspieszających dojrzewanie betonu;
-­ montowanie oraz demontowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych;
-­ usuwanie wad konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu torkretnicy.

Zadania dodatkowe:
-­ przygotowywanie mieszanek pianobetonowych i gazobetonowych;-­ wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych pod wodą; -­ wykonywanie konstrukcji betonowych żaroodpornych i kwasoodpornych; -­ wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu deskowań ślizgowych; -­ wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich w budownictwie wodnym; wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich w drogownictwie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności