aplikacja Matura google play app store

Bednarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje i naprawia beczki drewniane grubo- i cienkościenne oraz kadzie przeznaczone do przechowywania takich płynów, jak piwo, wino lub spirytus; beczki do roztworów wodnych, w których są transportowane śledzie, pulpy czy kiszone ogórki, oraz beczki do przechowywania tłuszczów jadalnych i niekiedy technicznych.

Główne zadania:
dobieranie gatunków drewna w zależności od rodzaju produkowanych wyrobów bednarskich i ich przeznaczenia;
klasyfikowanie drewna pod względem wad niedopuszczalnych w produkcji beczek;
sztaplowanie tarcicy i półfabrykatów w celu suszenia i magazynowania;
wytwarzanie fryzów klepkowych za pomocą pilarek taśmowych, tarczowych lub wyrzynarek;
ocenianie stopnia zużycia pił i ewentualna ich wymiana;
obróbka hydrotermiczna przygotowująca klepki do gięcia;
obsługiwanie wyrówniarek i grubiarek, typowych i wyposażonych w urządzenia do strugania klepek;
obsługiwanie frezarek dolnowrzecionowych i frezarek przenośnych przy obróbce klepek i wątorowaniu beczek;
obsługiwanie wiertarek do wiercenia otworów w klepkach i dnach beczek oraz wiertarek do zaprawiania wad;
obsługiwanie pilarek cylindrycznych do wyrzynania klepek bocznych;
obsługiwanie strugarek tarczowych (fugownic) do obróbki boków klepek;
wymienianie stępionych narzędzi w strugarkach z wałem nożowym, w strugarkach tarczowych, we frezarkach dolnowrzecionowych i przenośnych, wiertarkach oraz pilarkach cylindrycznych;
obsługiwanie urządzeń do montażu beczek i zakładania obręczy na beczki;
obsługiwanie specjalnych tokarek i szlifierek służących obtaczaniu zewnętrznej powierzchni beczek oraz szlifowaniu powierzchni zewnętrznych i den.

Zadania dodatkowe:
ustawianie noży w wałach nożowych i tarczach strugarek oraz głowicach frezowych; ostrzenie pił tarczowych, taśmowych i cylindrycznych; obsługiwanie urządzenia do produkcji stalowych obręczy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności