aplikacja Matura google play app store

Bagażowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się przenoszeniem i dostarczaniem bagaży w hotelach, na dworcach i lotniskach oraz w obrębie podobnych obiektów.

Główne zadania:
  • przenoszenie bagażu ręcznie, za pomocą wózka bagażowego, windy, platform transportowych, taśm przenośnikowych itp.;
  • odbieranie i oznaczanie bagaży poprzez wypełnianie i dołączanie kwitów;
  • przenoszenie bagażu gości hotelu od recepcji do pokoju oraz na życzenie gościa pomaganie w wyniesieniu bagażu z pokoju;
  • wprowadzanie gości hotelu do pokoju, ustawianie bagażu, demonstrowanie sposobu korzystania z urządzeń, zwłaszcza oświetlenia oraz odbiornika radiowego i telewizyjnego oraz udzielanie gościom informacji dotyczących usług świadczonych w hotelu;
  • dbanie o estetykę otoczenia i wysoki standard obsługi gości hotelu;
  • na lotniskach podjeżdżanie wózkiem transportowym do luku bagażowego samolotu, kontrolowanie stanu bagaży i prowadzenie ich rozładunku, rozdzielanie bagaży w sortowni na poszczególne loty oraz współpraca w niezbędnym zakresie z pozostałymi służbami obsługi lotniska;
  • zabezpieczanie bagażu uszkodzonego (w tym: zapewnianie opakowań zastępczych, owijanie folią zabezpieczającą itp.);
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
obsługiwanie przechowalni bagażu, w tym: przyjęcie bagażu do przechowanie, wydawanie pokwitowania przyjęcia bagażu, na podstawie którego następuje odbiór bagażu, wydawanie bagażu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności