aplikacja Matura google play app store

Asystent techniczny realizatora dźwięku

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się eksploatacją urządzeń fonicznych i łączności w studio i pokoju przegrań; podczas przygotowywania i produkcji programu współpracuje z realizatorem wizji i fonii, obsługując urządzenia techniczne; współdziała z konserwatorami w zakresie profilaktyki i napraw sprzętu oraz urządzeń.

Główne zadania:
- eksploatowanie urządzeń fonicznych i łączności w studio i pokoju przegrań;
- współpraca z realizatorami wizji i fonii przy obsłudze urządzeń technicznych w czasie przygotowywania i produkcji programu;
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym konsolet fonicznych, sprzętu komutacyjnego oraz sieci łączności interkomowej;
- współpraca z konserwatorami w zakresie profilaktyki i napraw sprzętu oraz urządzeń;
- dbanie o właściwą eksploatację obsługiwanych urządzeń i sprzętu;
- uzupełnianie i uaktualnianie własnych wiadomości i umiejętności technicznych w miarę zmian w układzie pracy urządzeń;
- uczestniczenie w modernizacji sprzętu oraz instalacji fonicznych i interkomowych;
- przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż.;
- wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i charakterem pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności