aplikacja Matura google play app store

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

Pod nadzorem kierownika organizuje prace na planie produkcji filmowej lub telewizyjnej; bierze udział we wszystkich fazach produkcji od skierowania projektu do produkcji aż po ukończenie; na podstawie dokumentacji i scenopisu sporządza szczegółowy plan wydatków i pracy nad projektem i przedstawia go kierownikowi do akceptacji.

Główne zadania:
 • opracowywanie kosztorysu produkcji filmowej i telewizyjnej;
 • monitorowanie realizacji budżetu w tym wydatków;
 • opracowywanie dokumentacji produkcji zgodnie z kosztorysem;
 • przygotowywanie rozliczenia kosztów produkcji filmowej lub telewizyjnej;
 • współorganizowanie produkcji filmowej i telewizyjnej zgodnie
  z harmonogramem i wymogami jakości artystycznej i technicznej;
 • przygotowywanie zapotrzebowania na sprzęt;
 • koordynowanie przebiegu produkcji i postprodukcji filmowej i telewizyjnej;
 • organizowanie przygotowywania postsynchronów;
 • organizowanie pracy aktorów podczas realizacji postsynchronów;
 • organizowanie, pod nadzorem kierownika, prac na planie produkcji;
 • branie udziału we wszystkich fazach produkcji;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
czasowe zastępowanie kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności