aplikacja Matura google play app store

Astrofizyk

Prowadzi obserwacje, pomiary i tworzy modele teoretyczne procesów fizycznych w galaktykach, gwiazdozbiorach, materii międzygwiezdnej, zewnętrznych warstwach Słońca, górnych warstwach atmosfery Ziemi; bada globalne zjawiska geodynamiczne wykorzystując aparat matematyczny, doskonaloną technikę pomiarową i aparaturę kosmiczną.

Główne zadania:
- modelowanie fizyki planet, komet i satelitów; przygotowywanie eksperymentów kosmicznych;
- modelowanie chromosfer oraz struktury i dynamiki heliosfery;
- rozwijanie technik pomiarowych i prowadzenie badań oddziaływania promieni kosmicznych z atmosferą;
- doświadczalne i teoretyczne badanie promieni kosmicznych i ich propagacji;
- obserwowanie, interpretowanie wyników i tworzenie teoretycznych modeli zjawisk zachodzących w zbiorach gwiazd, galaktykach, materii międzygwiezdnej i ich wzajemnych oddziaływań;
- pomiary i badanie zjawisk sejsmologicznych Ziemi;
- statystyczne badanie zmian aktywności Słońca oraz promieniowania z innych gwiazd, np. promieniowania X, analiza obserwacji i tworzenie modeli teoretycznych;
- obserwowanie zmian widma energetycznego promieniowania kosmicznego, badanie wpływu zmian aktywności Słońca;
- przeprowadzanie pomiarów i obserwacji struktury i dynamiki gazowych sfer wokół gwiazd i towarzyszących im planet, jak np. heliosfery, tworzenie modeli tych sfer i ich testowanie;
- uczestniczenie w opracowywaniu nowych technik pomiarowych i obserwacyjnych;- przygotowywanie naukowych referatów i raportów;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie prac z astrofizyki relatywistycznej i ogólnej teorii względności oraz kwantowej i klasycznej teorii pola i cząstek elementarnych; - badanie przy użyciu fal radiowych radiogalaktyk i kwazarów; rozwijanie komputerowych algorytmów tworzenia obrazów i radioastronomii; - opracowywanie statystyki obiektów pozagalaktycznych; - aktywne i pasywne badanie procesów plazmowych jonosfery, w otoczeniu wybranych ciał Układu Słonecznego oraz przestrzeni międzyplanetarnej; - prowadzenie prac badawczych niegrawitacyjnych zjawisk w torach ciał w Układzie Słonecznym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności