aplikacja Matura google play app store

Architekt zieleni wewnątrz budynków

Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Główne zadania:
rozpoznawanie funkcji i charakteru obiektu w celu dostosowania projektu do oczekiwań klientów;
opracowanie wstępnej wersji projektu i porozumienie się z klientem co do koncepcji aranżacji zieleni wewnątrz obiektu;
dobór roślin do projektowanego wnętrza uwzględniającego ich walory dekoracyjne oraz ich właściwości oczyszczające powietrze ze szkodliwych substancji;
dobór akcesoriów do roślin takich jak pojemniki, donice, podpory zapewniające odpowiednią przestrzeń życiową dla każdej rośliny harmonizujące z wystrojem wnętrza;
dobór oświetlenia dla roślin wewnątrz pomieszczeń;
sporządzanie kosztorysu projektu;
przyjęcie zamówienia na wykonanie projektu oraz sporządzenie umowy;
współpraca z architektem wnętrz, ogrodnikami i elektrykami przy projektowaniu i realizacji aranżacji pomieszczeń;
opracowywanie zasad pielęgnacji roślin wewnątrz budynków, m.in. podlewanie, czyszczenie, nawożenie, zabiegi ochronne, sadzenie, przesadzanie, cięcia pielęgnacyjne;
opracowywanie projektów zielonych dekoracji okazjonalnych (śluby, święta, wizyty ważnych gości itp.;
aranżowanie zieleni wewnątrz budynków na różnego rodzaju imprezy takie jak: imprezy handlowe i promocyjne, targi, pokazy mody itp.;
prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie pracami nad wyposażeniem obiektów w zieleń, który jest przedmiotem projektu architektonicznego.

Zadania dodatkowe:
aranżowanie zieleni wewnątrz budynków na różnego rodzaju imprezy takie jak: imprezy handlowe i promocyjne, targi, pokazy mody itp.; prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej i popularyzatorskiej; pełnienie funkcji administracyjnych w służbach publicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności