aplikacja Matura google play app store

Architekt stron internetowych

Odpowiada za strukturę i komunikację witryny internetowej;
zajmuje się wykonaniem zgodnie z otrzymanymi założeniami stron internetowych w języku opisu strony z zastosowaniem odpowiednich języków programowania, skryptów oraz technik dynamicznego renderowania warstwy informacyjnej;
wprowadza funkcje wpływające na poprawę użyteczności działających stron zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

Główne zadania:
planowanie struktury strony internetowej zgodnie z wymaganiami w zakresie wspomagania osiągania wymaganych wyników, tj. ruch na witrynie, odpowiednie wyniki sprzedaży, zapisy na newsletter itp.;
projektowanie serwisów internetowych, programowanie warstwy logiki biznesowej, elementów baz danych, a także tworzenie modułów biznesowych, usług i mechanizmów danego portalu internetowego przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o integrację i spójność serwisów i aplikacji z systemami zewnętrznymi;
organizowanie i opisywanie sieciowej obecności marki, tj. strona internetowa, fora dyskusyjne, intranet, itp. uwzględniając łatwość obsługi i dostępność niezbędnych zasobów;
określanie kanałów komunikacyjnych strony, tj. sposobów komunikowania strony z odbiorcą;
budowanie i przebudowywanie interfejsów użytkownika na wszystkich typach urządzeń;
dostosowywanie interfejsów użytkownika strony internetowej do wielu kultur i grup językowych;
aktywne współpracowanie z zespołem specjalistów na wszystkich etapach przygotowywania strony internetowej: od definiowania wymagań systemowych, wyceny prac programistycznych, wyboru narzędzi i technologii, w której będzie wykonana dana strona internetowa, po finalne wdrożenie produktu do użytku;
aktywne uczestniczenie w procesie rozwoju oprogramowania obsługującego stronę internetową poprzez przeprowadzanie audytów użyteczności.wyznaczanie i egzekwowanie priorytetów działania danej strony internetowej;
administrowanie zachowaniem użytkowników na stronie internetowej poprzez pomaganie w dotarciu do poszukiwanych na stronie informacji;
reagowanie na informację zwrotną od użytkowników w fazie beta testów oraz podczas rozwoju działającego już oprogramowania obsługującego stronę internetową.

Zadania dodatkowe:
współuczestniczenie w procesie tworzenia architektury systemów informatycznych; tworzenie stron internetowych obsługiwanych przez urządzania mobilne.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności