aplikacja Matura google play app store

Aparatowy produkcji octu

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i nadzoruje urządzenia do produkcji octu; prowadzi proces produkcji w oparciu o obowiązującą dokumentację (normy, specyfikacje, procedury, instrukcje), przestrzegając przepisów higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż.

Główne zadania:
- obsługiwanie urządzeń produkcyjnych, takich jak: pompy, tworniki octu (acetatory, generatory), mieszalniki do pożywek i materiałów pomocniczych, waga, urządzenia filtrujące;
- sporządzanie denaturatu octowego i zacieru do produkcji octu (brzeczki fermentacyjnej);
- prowadzenie fermentacji metodą ociekową w generatorach lub metodą wgłębną w acetatorach;
- bieżąca kontrola pracy tworników, utrzymywanie zadanych parametrów pracy (temperatury, napowietrzania, cyrkulacji itp.);
- oznaczanie mocy octu oraz pobieranie prób do oznaczeń w laboratorium;
- zmiana szarży w twornikach, przetłaczanie octu surowego do dalszej obróbki;
- prowadzenie procesu klarowania, filtrowania, normalizacji i utrwalania octu oraz kierowanie octu znormalizowanego do zbiorników magazynowych;
- prowadzenie zapisów z przebiegu produkcji zgodnie z obowiązującymi procedurami (dziennik kontroli procesu fermentacji w twornikach, dokumentacja przychodu i rozchodu octu i alkoholu etylowego);
- nadzorowanie sprawności technicznej urządzeń produkcyjnych i sprzętu kontrolno-pomiarowego;
- informowanie przełożonego o awariach i usterkach urządzeń oraz wszelkich nieprawidłowościach w przebiegu procesu fermentacji;
- utrzymywanie w czystości urządzeń i hali produkcyjnej.

Zadania dodatkowe:
- usuwanie drobnych uszkodzeń występujących w czasie pracy urządzeń; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności