aplikacja Matura google play app store

Antykwariusz

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się skupowaniem oraz sprzedażą przedmiotów sztuki dawnej - antyków, przede wszystkim dzieł rzemiosła artystycznego, mebli, książek itp.

Główne zadania:
ocena rzeczoznawcza wartości przedmiotów;
zakup przedmiotów;
przygotowywanie do sprzedaży, tj. eksponowanie zgodnie z ich specyfiką;
sprawna i fachowa obsługa nabywców;
udzielanie wszelkich informacji na temat sprzedawanego produktu (np. informacji o twórcy dzieła, epoce, w której powstało, o stylu i technice rzeźbiarskiej, malarskiej, specyficznej technice druku, wydawniczej, zdobniczej itp.);
wskazywanie na szczególne walory dzieła i jego wartość;
udzielanie porad, jak dzieło przechowywać i konserwować;
dostarczanie wszelkich dodatkowych informacji na życzenie nabywcy, np. katalogów dzieł, katalogów twórców, wykazu wystaw itp.;
na życzenie nabywcy informowanie o możliwościach wywozu dzieła za granicę, dalszej odsprzedaży itp.;
stwarzanie specyficznej atmosfery sprzedaży dzieł sztuki dawnej (obcowanie z pięknem, wartością ponadczasową, z produktem dostarczającym przeżyć emocjonalnych);
stałe pogłębianie wiedzy o dziełach sztuki dawnej;

Zadania dodatkowe:
na życzenie nabywcy doradzanie, jak eksponować dzieło sztuki dawnej w otoczeniu, w którym się znajdzie; sprzedaż antyków poza stacjonarnym punktem sprzedaży, np. na wystawach; stosowanie specyficznych form promocji, np. wysyłanie oferty-informacji do stałych nabywców lub nabywców potencjalnych; konsultacje przy tworzeniu kolekcji; konsultacje przy organizowaniu i aranżowaniu wystaw.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności