aplikacja Matura google play app store

Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

wybrane grupy: zawody ogólne

Inicjuje i promuje rozwój regionalny; pomaga jednostkom administracji terenowej, instytucjom proinnowacyjnym oraz przedsiębiorstwom w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu.

Główne zadania:
- identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju regionalnego;
- współpraca z różnymi instytucjami w celu wyznaczenia ogólnych kierunków rozwoju regionu;
- mobilizowanie społeczności lokalnych pracujących na rzecz rozwoju socjalnego i gospodarczego regionu; promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i innych;
- inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz inwestycji związanych z rozwojem regionu w poszczególnych dziedzinach;
- opracowywanie strategii i planu rozwoju regionalnego oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie oraz udzielanie pomocy przy organizacji i wdrażaniu zaplanowanych działań;
- udzielanie informacji i konsultacji w zakresie usług wspomagających rozwój regionalny;
- poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów; pozyskiwanie funduszy unijnych;
- kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności