aplikacja Matura google play app store

Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

wybrane grupy: zawody ogólne

Inicjuje i promuje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.

Główne zadania:
- identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju przedsiębiorstwa;
- promowanie zmian społecznych, gospodarczych, technologicznych oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacji.
- udzielanie informacji, doradztwo w zakresie form działalności gospodarczej i usług wspomagających rozwój przedsiębiorczości;
- opracowywanie strategii i planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie, organizacja i wdrażanie;
- transfer innowacji technologicznych i organizacyjnych do przedsiębiorstw, usług i handlu;
- poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów, w tym pozyskiwanie funduszy unijnych;
- kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności