aplikacja Matura google play app store

Alpinista przemysłowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Instaluje reklamy i inne urządzenia na wysokich budynkach, kominach, wieżach i masztach , czyści, maluje, uszczelnia, remontuje ich elewacje posługując się specjalistycznym sprzętem będącym w wyposażeniu obiektu lub typowym sprzętem alpinistycznym (liny, haki, wciągarki, raki itp.) w celu poruszania się w pionie lub poziomie.

Główne zadania:
zapoznanie się z postawionym zadaniem i zaplanowanie techniki wykonania postawionego zadania przy użyciu sprzętu będącego w wyposażeniu budynku lub sprzętu alpinistycznego;
przygotowanie środków czyszczących, potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn;
zgromadzenie sprzętu wspinaczkowego i kontrola jego stanu technicznego;
zorganizowanie ekipy wykonującej zadanie;
zabezpieczenie odpowiednich środków łączności, zabezpieczeń przed wypadkami z uwzlędnieniem komunikatów meteorologicznych;
wypróbowanie na odcinku kontrolnym przyjętej technologii wykonania zadania np. uszczelniania szyb lub ścian osłonowych, ich mycia bądź malowania itp.;
instalowanie reklam lub innych urządzeń na wysokich budynkach (hotelach, obiektach handlowych itp.), wieżach, kominach, masztach;
czyszczenie powierzchni ze szkła i płytek ceramicznych szkliwionych, wodą i środkami myjącymi;
czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu, sadzy, odchodów ptasich itp. przy użyciu środków czyszczących, wody, szczotek metalowych, skrobaków i odkurzaczy przemysłowych;
czyszczenie powierzchni tynków gładkich i nakrapianych strumieniami wody i sprężonym powietrzem;
czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą piaskowania pod ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi;
- czyszczenie murów spoinowanych z kurzu, sadzy, porostów itp. przy użyciu skrobaków, tarcz szlifierskich, piaskownic ciśnieniowych, wody pod ciśnieniem itp
czyszczenie napisów reklamowych, neonów i szyldów umieszczonych na dachu lub elewacji budynku;
konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności