aplikacja Matura google play app store

Akwizytor

wybrane grupy: zawody ogólne

Pozyskuje nowych klientów i prowadzi bezpośrednią sprzedaż różnego typu towarów i usług konsumentom, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w biurach, urzędach, na imprezach na wolnym powietrzu, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej;
prowadzi osobistą prezentację produktu i udziela wyjaśnień przy pomocy różnego rodzaju materiałów reklamowych i promocyjnych takich jak: katalogi, próbki oferowanych towarów, ulotki, foldery, gadżety (długopisy, kalendarze, smycze do kluczy, koszulki, czapeczki z nazwą i logo firmy).

Główne zadania:
utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami;
przedstawianie swoim nabywcom aktualnych ofert produktów firmy;
składanie i negocjowanie ofert;
śledzenie rynku i analizowanie zachodzących zmian i składanie sprawozdań przełożonym;
kontrolowanie zapasów magazynowych;
odpowiednie zareklamowanie produktów firmy klientom zainteresowanym ich zakupem;
pomoc w zakupie towaru i udzielanie konsultacji i porad potencjalnym nabywcom;
analizowanie wszystkich możliwych form sprzedaży i poszukiwanie ciągle nowych możliwości;
przekonanie klienta, że oferowany towar jest najlepszej jakości;
utrzymywanie przyjaznych stosunków z klientem;
sprawdzanie możliwości finansowych nabywców;
dbanie o wzory, próbki, katalogi itp. oraz ich gromadzenie;
ciągłe zdobywanie i poszerzanie wiedzy o towarze;
dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu sprzedaży;
zajmowanie się składanymi reklamacjami;
uczestniczenie w promocji sprzedawanych towarów reprezentowanej przez siebie firmy w centrach handlowych, na targach, kiermaszach ulicznych;
utrzymywanie korespondencji ze swoimi potencjalnymi klientami;
prowadzenie aktualnych danych o swoich klientach;
wyszukiwanie wciąż nowych nabywców.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności