aplikacja Matura google play app store

Aktuariusz

wybrane grupy: zawody ogólne

Opracowuje wzory i podstawy matematyczne kalkulacji składek, opiniuje projekty taryf i zasady techniczne wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Główne zadania:
- ustalanie założeń do nowych form sprzedaży usług ubezpieczeniowych na podstawie wyników badań rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą;
- prowadzenie analiz aktuarialnych portfela ubezpieczeń poziomu szkodowości, rentowności, poziomu taryf składek;
- obliczanie i ustalanie zasad rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w tym rezerwy matematycznej i bilansowej;
- opracowywanie planów technicznych dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń;
- badanie prawidłowości wskaźników kalkulacyjnych w planach technicznych ubezpieczeń;
- badanie rynku ubezpieczeniowego i sygnalizowanie zmian w popycie na ochronę ubezpieczeniową;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie analizy rynku ubezpieczeniowego w zakresie potrzeb na ochronę reasekuracyjną, a także prowadzenie kalkulacji rachunku reasekuracyjnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności