aplikacja Matura google play app store

Aktor scen muzycznych

Występuje na scenie teatralnej i estradzie w roli aktora i solisty-wokalisty, jak również w zespole wokalnym, chórze lub zespole tanecznym.

Główne zadania:
- publiczne wykonywanie utworów muzycznych na koncertach, przedstawieniach teatralnych;
- samodzielne opracowywanie łatwego utworu pod względem techniczno-wykonawczym; posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania (słuchową, wzrokową, intelektualną);
- wykonywanie pieśni i prostych arii, z uwzględnieniem poprawnej emisji i właściwej interpretacji;
- śpiewanie w różnych zespołach chóralnych;
- wykonywanie polskich tańców narodowych, regionalnych charakterystycznych oraz podstawowych charakterystycznych innych narodowości;
- wykonywanie tańców charakterystycznych solo, w parze i grupie;
- wykorzystywanie w tańcu współczesnym elementów folkloru, literatury, muzyki klasycznej oraz stosowanie różnych technik tańca współczesnego;
- konstruowanie etiud tanecznych z wykorzystaniem płynnego wykonywania: różnych elementów tanecznych;
- samodzielne opracowywanie minimonodramów i etiud pantomimicznych;
- wykonywanie na fortepianie, w odpowiednim tempie i dynamice utworu zgodnie z jego charakterem i z zachowaniem stylistyki danej epoki;
- realizowanie scen monodramowych i dialogowych i samodzielna realizacja powierzonej roli aktorskiej;
- korzystanie z różnych źródeł inspiracji przy tworzeniu postaci scenicznych w konkretnym dziele operowym, operetkowym i dramatycznym;
- samodzielna charakteryzacja twarzy, z uwzględnieniem potrzeb danej roli;
- ustawiczne doskonalenie techniki głosowej, tańca oraz rozwijanie uzdolnień aktorskich i pantomimicznych.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie własnego zespołu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności