aplikacja Matura google play app store

Agent klarujący

Tag: agent
wybrane grupy: zawody ogólne

Reprezentuje interesy właściciela statku, czuwając nad prawidłową obsługą statku w porcie oraz terminowym jego wejściem i wyjściem, załatwia wszelkie zlecenia dotyczące ładunków, finansów i zaopatrzenia statku.

Główne zadania:
zgłaszanie organom ochrony granic, służbom celnym i władzom portowym terminów wejścia i wyjścia statku z portu;
zamawianie usług pilotowych, holowniczych i cumowniczych;
sporządzanie dokumentów wymaganych do odpraw statków;
informowanie kapitana statku o obowiązujących przepisach granicznych, celnych, sanitarnych, portowych itp. oraz o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac przeładunkowych, holowania statku, bunkrowania i innych czynności świadczonych na rzecz statku;
doręczanie zainteresowanym dokumentów niezbędnych do sprawnego przeładunku oraz korespondencji kierowanej do załogi statku;
opieka nad załogą w czasie postoju statku w porcie i repatriacja pozostałych na lądzie, po wyjściu statku z portu, członków załogi;
dysponowanie środkami transportu przydzielonymi do obsługi statku;
wypłacanie zaliczek kapitańskich i rozliczanie się z gotówki pobranej na wypłatę tych zaliczek;
regulowanie należności za usługi wykonane w porcie na rzecz statku.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności